MINORS                  
Maximum Current Ending   Start End Depot or        
Strength Strength Strength Corps Location Location Forage NOTES:      
5I,5C     Algeria          
8I,1C     Baden              
13I,2C     Bavaria              
5I,5C     Cyrenaica              
12I,1C     Denmark              
16I,4C     Egypt I              
16I,4C     Egypt II              
12I,2C     Hanover              
8I,2C     Hesse              
12I,2C     Holland              
13I,2C     Lombardy              
5I,5C     Morocco              
8I,2C     Naples I              
8I,2C     Naples II              
8I,1C     Piedmont I              
8I,1C     Piedmont II              
16I,2C     Poland              
4C     Poland Cav              
15I,2C     Portugal              
8I,2C     Saxony              
8I,2C     Sweden I              
8I,2C     Sweden II              
8I,2C     Sweden III              
6I,12C     Syria              
5I,5C     Tripolitania              
5I,5C     Tunisia              
8I,1C     Venetia              
6I,2C     Wurttemburg              
Maximum Current Ending   Start End    
Strength Strength Strength Fleet Location Location NOTES:        
30 Ships     Denmark      
30 Ships     Holland              
30 Ships     Naples(Sicily)              
30 Ships     Sweden              
30 Ships     Venetia